Gårdshistorie

Bygdebok

Agdenes Historielag starter arbeidet med bygdebok for Ytre Agdenes.

 

Onsdag 23. oktober 2013 arrangerte vi orienteringsmøte på Bakeriet i Mølnbukt der omkring 20 personer møtte. Stig Trygstad som vil stå i spissen for arbeidet orienterte. Styret vil være bygdeboknemnd. En ressursgruppe ble oppnevnt: Kjell Fremstad, Arne Fremstad (Nygården), Ingvar Værnes, Margit Værnes, Svein Hegg og Leif Veland (foto). Videre kan alle som har noe å bidra med knytte seg til ressursgruppa slik at vi får en mest mulig allsidig forankring opp mot lokalsamfunnet.

 

Dessverre kolliderte møtet med møte i Agdenes bygdekvinnelag. Vi forsøker derfor å finne en ny dato som ikke kolliderer, slik at også disse blir aktivt med.

Nyhetsbrev